Ανοίγω τη φωνή τέρμα συνδέω τα ηχεία δεν ξέρω τι ώρα είναι δεν με νοιάζει.